110731 Frankrijk Mont Ventoux Paragliders (45)

Recht en Bewustzijn

Doel

Doen is geworteld in denken, denken in bewustzijn. 2rethink wil het gesprek op gang brengen over de plaats van de mens in het recht. Net zoals door de kwantumfysica in de natuurkunde het besef is doorgebroken dat de waarnemer de waarneming beïnvloedt, zo mag ook de rechtswetenschap het recht opnieuw doordenken met het rechtssubject in de centrale positie.

Het doel van het recht is om gerechtigheid te brengen. De onderbelichte schakel is het rechtssubject zelf met zijn denken, zijn vertrouwen of wantrouwen, zijn overtuigingen, zijn normen en waarden en zijn geloof. Alleen zijn handelen of nalaten kan recht in gerechtigheid omzetten. Bewustzijn is de basis, individueel en collectief.

 

Wie zijn wij? 

2rethink is een product van de synergie tussen meer dan 30 jaar praktijkervaring als jurist en beleidsadviseur bij de overheid en meer dan 40 jaar ervaring met coachen, zowel van individuen als groepen, op het vlak van ontwikkelen van bewustzijn, identiteit, denkkaders, normen en waarden en levensvragen en geloof. Veel praktijkgevallen laten zien dat gedrag zijn grondslag heeft in identiteit en bewustzijn. Duurzame veranderingen ontstaan als de grondslag verbetert en de mens tot zijn recht komt. 

 

Wie ben jij, die dit leest?

Ben je professioneel betrokken bij regelgeving? In dat geval kan 2rethink een interessante spiegel voor je professionele activiteit zijn. 2rethink bepleit om het recht opnieuw te doordenken vanuit de persoon van het rechtssubject, hem of haar centraal te zetten. Het object van regelgeving, datgene dat geregeld wordt, is belangrijk maar toch secundair. Alles begint bij de mensen die het recht toepassen. Door een andere invalshoek te nemen gaan andere aspecten opvallen en ontstaat een bredere visie op je werk.

De wens is dat 2rethink uitgroeit tot een leeratelier, een gezamenlijke activiteit die de rechtspraktijk verbetert. Als dit je aanspreekt nodigt 2rethink je uit om contact op te nemen zodat we in gesprek kunnen gaan. Laat daartoe even je contactgegevens achter door middel van het contactformulier.

Ben je niet professioneel bij het recht betrokken maar spreekt de insteek van 2rethink je aan? Ook dan ben je zeker welkom. Je inbreng kan de ervaring van 2rethink verrijken en een rol spelen bij het ontwikkelen van het gedachtengoed van 2rethink. Als je daaraan behoefte hebt  is er ruimte voor een persoonlijk gesprek.