Inspiratiebronnen

‘Ons probleem is dat we verkeerde gedachtenpatronen ontwikkeld hebben. Gewoonlijk denken we dat de zichtbare wereld werkelijkheid is en we twijfelen aan de werkelijkheid van welke andere wereld dan ook. We ontkennen het bestaan van de geestelijke wereld niet, maar twijfelen of die wel werkelijk is in de gangbare betekenis van het woord.’
dr. W.A. Tozer (1897-1963)

De initiatiefnemer van deze site is geïnspireerd door diverse auteurs uit de Oudheid, die allen werken schreven die tot de top van de wereldliteratuur behoren. Deze auteurs waren tijdgenoten die elkaar kenden. Ze leefden in de eerste eeuw na Chr. in het gebied rond de Middellandse Zee in het Romeinse Rijk. Het gaat onder meer om Paulus van Tarsus – van wie vooral zijn brief aan de Romeinen (ca. 58 na Chr.) in het kader van het onderwerp ‘recht en bewustzijn’ interessant is – Johannes, zoon van Zebedeüs, Lucas, arts, Matteüs en Marcus.

Deze auteurs uit de Oudheid citeren op hun beurt vaak auteurs van boeken die behoren tot de Tenach, zoals Mozes (ca. 1400 v. Chr.), koning David (ca. 1000 v. Chr.), Jesaja (ca. 740 v. Chr.) en Jeremia (ca. 630 v. Chr.).

Hedendaagse auteurs die de initiatiefnemer inspireren zijn onder meer Peter Halldorf (‘Vol van de Geest’), Nicky Gumble (Alpha), Henri Nouwen (Eindelijk thuis), A.W. Tozer (Verlangen naar God) en boeken als ‘What the Bleep do we know?’ (Arntz, Chasse en Vicente).

Ook bepaalde ervaringen met zijn eigen waarnemingsproces hebben grote invloed op de denkrichting van de initiatiefnemer. Deze waarnemingen hebben hem van jongs af aan bewust gemaakt van de bepalende invloed die bewustzijn heeft op waarnemen. Voor hem leidde dit tot de conclusie dat kennis gestructureerd is in bewustzijn en vertrouwen.

De initiatiefnemer deelt zijn inzichten en nodigt de bezoeker van deze website uit in gesprek te gaan over recht en bewustzijn.