Over ons

pasfoto-charles

Deze website is een initiatief van Charles Petit. Hij is van mening dat recht en bewustzijn nauw samenhangen. De samenleving lijkt dat niet goed te onderkennen en verwacht steeds meer van het recht op zich. Maar recht is nog geen gerechtigheid. Het is de menselijke factor die bepaalt of recht heilzaam werkt. Charles wil een gesprek op gang brengen van de invloed van bewustzijn, zowel individueel als collectief, op het recht. Hij vindt dat het recht opnieuw doordacht moet worden.

Charles is jurist en ingenieur en werkt als senior adviseur bij de bestuursstaf van Rijkswaterstaat op het terrein van markt en inkoop en bouw- en aanbestedingsrecht. Zijn aandacht gaat vooral naar de wisselwerking en spanning tussen concurreren en samenwerken. Naast zijn betrokkenheid bij het opstellen van aanbestedingsreglementen heeft hij deelgenomen aan interdepartementale consultaties met betrekking tot de Nederlandse inbreng bij de Europese Commissie voor de aanbestedingsrichtlijnen en met betrekking tot het opstellen van de Aanbestedingswet 2012. Hij was lid van twee van de drie ‘schrijfgroepen’ die het Ministerie van Economische Zaken instelde voor het opstellen van de Aanbestedingswet.

Zijn grote passie, naast zijn professionele werkzaamheden, is de ontwikkeling van bewustzijn. In de eerste periode van zijn persoonlijke ontwikkeling onderzocht hij door participerende observatie onder meer Zenboeddhisme, New Age, Yoga en oosterse meditatie. In dit laatste gaf hij, samen met zijn vrouw, bijna tien jaar onderwijs. In 1983 overkwam hem een Pinksterervaring en werd hij christen. In zijn tweede periode, die toen aanbrak, gaf hij vele lezingen over paradigma’s met betrekking tot bewustzijn. Hij verbaast zich er nog bijna dagelijks over dat zo weinig mensen geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van hun denken, terwijl dit een beslissende factor is in hun werken en leven. Bewustzijnsontwikkeling is een proces dat nooit af is.

Samen met zijn vrouw verleent hij als vrijwilliger meer dan vijfendertig jaar pastorale zorg, onder meer aan gedetineerden. Ze gaven vele malen de bekende Alpha-cursus. Charles preekt regelmatig en had verschillende bestuursfuncties onder meer bij Stichting de Hoop ggz. Hij adviseert het bestuur van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten.